Frysk Selskip Swol nodigt uit: Klasina Seinstra, de winnares van de Elfstedentocht van 1997

Het Frysk Selskip Swol houdt op vrijdagmiddag 27 oktober haar eerste bijeenkomst van het komende winterseizoen. Deze middag komt onder andere Klasina Seinstra, de winnares van de Elfstedentocht van 1997, vertellen over haar ervaringen in die tocht. Maar zeker ook over hoe ze er naar toegewerkt heeft om te kunnen winnen. Het belooft een boeiende en indrukwekkende vertelling in het Fries te worden.

De middag is zowel toegankelijk voor leden van het Frysk Selskip Swol als voor niet-leden.

Voor niet-leden zijn kaarten vooraf te reserveren via telefoonnummer 06-57255999

De bijeenkomst is in ‘de Weijenbelt’, Campherbeeklaan 82, Zwolle (Berkum). Als u de vertelling wilt mee maken bent u van harte welkom. Klasina begint de vertelling om 15.30 uur. Zorg dat u er bij bent.

Datum

okt 17 2023
Verlopen!

Tijd

08:00 - 18:00
QR code