De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van Multifunctioneel Wijkcentrum
De Weijenbelt is in handen van bedrijfsleider Marco Baan. De heer Baan legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Exploitatie Weijenbelt (SEW).

Bedrijfsleider Stichting Exploitatie Weijenbelt
Marco Baan, telefoon 038-4537409 of 06-22762304
bedrijfsleider@deweijenbelt.nl
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Administrateur Stichting Exploitatie Weijenbelt
Erik Wijnne
administratie@deweijenbelt.nl

Bestuur Stichting Exploitatie Weijenbelt

Voorzitter
Bert Boonk, telefoon 038-4533280
voorzitter@deweijenbelt.nl

Penningmeester
John Vullers, telefoon 038-4539847
penningmeester@deweijenbelt.nl

Bestuurslid Bedrijfsvoering
John Vullers, telefoon 038-4539847
bedrijfsvoering@deweijenbelt.nl

Secretaris
Vacant

Bankrekeningnummer Stichting Exploitatie Weijenbelt: NL 61 INGB 0001 4475 20