De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van Multifunctioneel Wijkcentrum
De Weijenbelt is in handen van bedrijfsleider Hanneke van Kammen. Mevrouw Van Kammen legt verantwoording af aan het bestuur van Wijkvereniging Berkum (WvB).

Bedrijfsleider de Weijenbelt
Hanneke van Kammen, telefoon 038-4537409
bedrijfsleider@deweijenbelt.nl
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Administrateur Wijkvereniging Berkum
Erik Wijnne
administratie@deweijenbelt.nl

Bestuur Wijkvereniging Berkum

Voorzitter
Wim Hovestad, telefoon 06-40464875
voorzitter@wijkverenigingberkum.nl

Secretaris
John Vullers, telefoon 038-4539847
secretariswijkverenigingberkum.nl

 

Voor overige contactgegevens van Wijkvereniging Berkum verwijzen we naar hun website.

Bankrekeningnummer NL45RABO00368990834, t.n.v. Wijkvereniging Berkum.