De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van Multifunctioneel Wijkcentrum
de Weijenbelt is in handen van bedrijfsleider Marco Baan.
Hij legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Exploitatie Weijenbelt (SEW).

Bedrijfsleider Stichting Exploitatie Weijenbelt:
Marco Baan, tel: 038-4537409 of 06-22762304
bedrijfsleider@deweijenbelt.nl

Administrateur Stichting Exploitatie Weijenbelt:
Pawan Ghisai
administratie@deweijenbelt.nl

Bestuur Stichting Exploitatie Weijenbelt

Voorzitter:
Bert Boonk, tel: 038-4533280
voorzitter@deweijenbelt.nl

Penningmeester:
Jan Borger 038-4530081
penningmeester@deweijenbelt.nl

Bestuurslid Bedrijfsvoering:
John Vullers, 038-4539847
bedrijfsvoering@deweijenbelt.nl

Secretaris:
Vacant